Oli väga huvitav osaleda koolitusel, kus kasutati mitteformaalseid õppemeetodeid ning teadvustada endale, kui tähtisad on teadmised töös noortega.

Валентина Водоносова,