Tänu aktiivsele osalemisele organisatsiooni tegevustes, avasin ma oma enda mtü ning seeläbi olen rohkem kaasatud ettevõtlusesse.

Иван Дмитриев,