Category Archives: Praegused projektid

Avatud on projektivoor: Narva-Jõesuu elanike kodanikuaktiivsuse arendamine.

Narva-Jõesuu kodaniku aktiivsuse tõstmine JUHISED TAOTLEJATELE JA PROJEKTI ELLUVIIJATELE Projektide finantseerimist ja tingimusi toetab programm Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF). 1. Eesmärgid ACF-i üldine eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ning suurendada kodanikuaktiivsust ja haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi kaudu rahastatavad projektid peavad panustama järgmiste tulemuste saavutamisse: Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus;Laiem toetus inimõigustele ja…
Читать далее

10 000 EUR erinevate ideede realiseerimiseks Narva-Jõesuu vallas

29. aprillil toimub Narva-Jõesuus Valges saalis (Kesk 3) kell 11.00-15.00 projekti "Narva-Jõesuu kodanikualgatus" raames oma piirkonna muutmise ideekonkursi infopäev ACFi, Avatud Eesti Fondi ja Vabaõhuliidu toetusel. Читать на русском » Ürituse korraldaja MTÜ Wildstream kutsub kõiki Narva-Jõesuu, Olgino, Soldino, Viivikonna, Sirgala ja Sinnimäe elanikke osalema oma piirkonna muutmise ideemessil. MTÜ Wildstream pakub võimalust osaleda igal…
Читать далее

Kiusamisvaba elu

Kutsume 15–20-aastaseid noori võtma osa koolitussarjast "Kiusamisvaba elu", mis viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi toel projekti "Kiusamisvaba noorte saadikute väljaõpe Narvas" raames. Читать на русском » Noorte harimise peamine eesmärk on tõsta Narva noorte teadlikkust vägivallavaba elu tähtsusest, õpetada neile kiusamisolukordade ennetamise meetodeid ning parandada üldinimlikel väärtustel põhinevat käitumiskultuuri ja sotsiaalseid suhteid. Projekti käigus õpivad…
Читать далее

Yo FreelancEST! – tule ja saa teada, kuidas õppida ja teenida

Читать на русском » Kutsume 15-18 aastaseid noori Interaktiivsele Infoüritusele "Võimalused Freelance jaoks Eestis", mis on korraldatud Üle-eestiline noorsootöö nädal 2022 raames. Ürituse eesmärk on anda Ida- Virumaa noortele teadmisi võimalustest Freelance kohta Eestis. Samuti eesmärk on tutvuda Ida-Virumaa noori 4 Freelanceriga Narvast, kes saavutas head tulemust ise.   Üritus toimub 25.novembril 2022 Narva noortekas kohas…
Читать далее