Meie missioon

Noorte kaasamine noorte initsiatiivi arendusse ning poliitikasse hariduse valdkonnas; motivatsiooni edendamine õppimisse läbi miteformaalsete meetodite, soodsa ja healoomulise õppekeskonna loomine ja toetamine; haridusvaldkonnas toimuva infovahetus kohalikul tasandil, kui ka väljaspool selle piire.