Kiusamisvaba elu

Kutsume 15–20-aastaseid noori võtma osa koolitussarjast "Kiusamisvaba elu", mis viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi toel projekti "Kiusamisvaba noorte saadikute väljaõpe Narvas" raames.

Читать на русском »

Noorte harimise peamine eesmärk on tõsta Narva noorte teadlikkust vägivallavaba elu tähtsusest, õpetada neile kiusamisolukordade ennetamise meetodeid ning parandada üldinimlikel väärtustel põhinevat käitumiskultuuri ja sotsiaalseid suhteid. Projekti käigus õpivad osalejad ütlema "ei" vägivallale ning mitte jääma ühiskonnas mõnitamise passiivseks kõrvaltvaatajaks.

Osalejatele tutvustatakse riiklikke abistamisvõimalusi, mis on mõeldud vaimse tervise häirete ja hingehädadega inimestele. Pärast koolituse läbimist saavad kursusel osalenutest nn ambassadöörid ehk hea tahte saadikud ühiskonnas – projekti käigus omandatud teadmiste ja oskuste kaudu hakkavad nad teistele noortele nende igapäevaelus eeskujuks.

Noortele suunatud koolitussari koosneb kaheksast seminarist ja viiakse läbi Narvas. Kohtumiste suhtluskeeleks on vene keel. On kohustuslik võtta osa kõigist kaheksast kohtumisest, sest nad on omavahel seotud ja moodustavad ühe tervikkursuse.

Registreerimine

Kohtumiste ajakava

  • 14.12.22; 17:00-19:00 Koolitussari olen eeskujuks.
  • 17.12.2022;  12:00-16:00 Koolitussari olen eeskujuks.
  • 14-15.01.2023; 12:00-16:00 Koolitussari olen eeskujuks.
  • 4-5.02.2023; 12:00-16:00 Koolitussari koos oleme tugevad oskan märgata ja aidata
  • 11-12.03.2023; 12:00-16:00 Koolitussari koos oleme tugevad oskan märgata ja aidata

Projekti korraldab Ida-Virumaa noorteühendus MTÜ Wildstream. Projektist võtavad osa Lastekaitse Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti töötajad ja ka teised koostööpartnerid.