10 000 EUR erinevate ideede realiseerimiseks Narva-Jõesuu vallas

29. aprillil toimub Narva-Jõesuus Valges saalis (Kesk 3) kell 11.00-15.00 projekti "Narva-Jõesuu kodanikualgatus" raames oma piirkonna muutmise ideekonkursi infopäev ACFi, Avatud Eesti Fondi ja Vabaõhuliidu toetusel.

Читать на русском »

Registreerimine

Ürituse korraldaja MTÜ Wildstream kutsub kõiki Narva-Jõesuu, Olgino, Soldino, Viivikonna, Sirgala ja Sinnimäe elanikke osalema oma piirkonna muutmise ideemessil.

MTÜ Wildstream pakub võimalust osaleda igal juriidilisel isikul või füüsilisel isikul oma kodaniku- ja ühiskondlikult oluliste algatustega rahastamiseks, kokku on 10 000 eurot.

Projekti peaeesmärk on suurendada Narva-Jõesuu maakonnas, täpsemalt Olgina, Soldino, Viivikonna, Sirgala, Narva-Jõesuu ja Sinnimäe linnades elavate kodanike aktiivsust.

Projekti raames plaanib MTÜ Wildstream õpetada ürituse osalejaid vormistama piirkonna elanikele muret tekitavate sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamisele suunatud ideid projektipõhiste rahastustaotlustena.

Edukas on kommunikatsioonialase kirjaoskuse toomine, mille raames ürituse osalejad õpivad looma ja tugevdama sidet ametnike ja elanike vahel, kujundab vajaliku aluse tõhusaks koostööks omavalitsuste esindajate ja kohalike elanike vahel.

Ootame kõiki huvilisi 10 000 euro jagamiskonkursi esimesele etapile!

ÜRITUS KOOSNEB NELJAST ETAPIST.

1 etapp:

Aprill 2023

Infopäev - projekti ja üksteise tutvustamine

2. etapp:

Mai-juuni 2023

osalejate ja nende algatuste infobaasi kujundamine. Organisatsioonide külastamine Ida-Virumaal. Kohtumine Narva-Jõesuu linna ametnikega.

3. etapp:

Projekti kirjutamise koolitus. Oma projektide kirjutamine piirkonna põneva probleemi lahendamiseks (juuni-juuli 2023);

Projektide hindamine ekspertide poolt, tulemuste teatavaks tegemine toetuse kohta (august 2023);

Kirjutatud projektide elluviimine MTIGE Wildstreami toel (september-november 2023);

Raport läbiviidud projekti kohta (detsember 2023).

4. etapp:

Lõppüritus koos ettekannetega läbiviidud projektidest ja saadud kogemustest (jaanuar-veebruar 2024).Ootame kõiki huvilisi jagamiskonkursi esimesse etappi 10 000 eurot!