CONFRONT VIOLENCE FOR A BETTER FUTURE BALTIC YOUTH WORKERS 2022


21-29.10.2022
Narva, Estonia

PROJEKTI FORMAAT:

Mitteametlik koolitus noorsootöötajatele, õpetajatele, noortejuhtidele, huviringide juhtidele jne.

OSALEVAD RIIGID:

OSALISED:

Igast riigist osalevad 10 osalejat alates 18. eluaastast. Koolitus on mõeldud inimestele, kes töötavad 7-26-aastaste noortega otse noorteorganisatsioonides, koolides, projektides, noorteliikumistes jne.

TÖÖKEEL:

Vene keel

PROJEKTI EESMÄRK:

Noorte ja laste seas on vägivalla probleem, sellepärast  noorsootöötajad peavad oskama, kuidas neid aidata ja kuidas ennetada noorte vägivalda.

Projekt on oluline ja vajalik, sest praegu puuduvad spetsialistidel konkreetsed erialased teadmised selle kohta, kuidas ennetada vägivalda ja kiusamist noorte seas ning kuidas vägivalla juhtumitega tõhusalt toime tulla.

Projekti eesmärk on arendada noorsootöötajate sotsiaal-emotsionaalseid teadmisi ja rollimudelit. See peaks aitama muutuda pädevamaks noorte vägivallaprobleemide korral ning aitama endal ja noortel probleemiga võimalikult valutult toime tulla.

Projekti käigus korraldatakse järgmised tegevused: pädevuse arengut toetav koolitus "Noorsootöötajate väärtuste ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamine", praktiline töötuba "Noorsootöötaja rollimudel", pädevuse arengut ja parimaid tavasid toetav koolitus "Kuidas tagada iga lapse õigus kaitsele igasuguse füüsilise või vaimse vägivalla eest", seminar teadmiste ja parimate tavade täiendamiseks teemal "Riiklik ohvriabi süsteem Eestis" ning kaks õppevisiiti mitteformaalse hariduse keskuse "VitaTiim" ja tuleviku multimeediakeskuse "OBJECT" noorteorganisatsioonidesse teemal "Loovus kui võimalus vägivallatuks emotsionaalseks eneseväljenduseks".

KOOLITUSPAIK:

- Narva Noortekeskus https://noortek.ee/ru/

--VitaTiim mitteformaalse õppekeskus https://vitatiim.ee» https://vitatiim.ee

- Tuleviku multimeediakeskus "OBJECT" https://objekt.is/ru/

ELAMINE:

Projekti raames pakume Läti ja Leedu osalejatele majutust INGERi hotellis  https://hotel.inger.ee/ru/

TOITLUSTUS:

Kõigile projektis osalejatele korraldatakse söögid ja kohvipausid koolitusblokkide vahel.

Kui teil on allergiad või toitumissoovid, teavitage sellest oma riigi korraldusjuhte.

ORGANISAATORID:

WILDSTREAM, mittetulundusühing Eestis, Erasmus+ finantstoel.

Registreerimine on avatud kuni 30.09.2022.

Kontaktandmed:
info@wildstream.ee
+37255555787