Qualified leaders for youth exchanges

Projekt kestis 20-28 oktoober aastal 2019, Narva linnas, Eestis. Treeningust võtsid osa liidrid ja noorsootöötajad eestist, lätist, leedust, saksamaalt ja türgist. treeningu käigus õppisid osalejad peamisi noorsootöö printsiipe, erineva kategooria noortega suhtlemise eripärasid, mitteformaalseid meetodied töös noortega. samuti osutus osaljetatel võimalikuks kasutada õpitud teadmisi ka päriselus (külastati noortekeskuseid ning ka „matveik“ keskust, kes keskenduvad tööle tervislike eripäradega noortega). treeningu lõpuks koostasid treeningust osalejad oma enda üriuste plaani, mille nad viivad läbi oma regioonides, selleks et tõstatada noorte liidrite kompetentsi tähtsuse.

tänu projketile oli saavutatud järgmised tulemused:

  • osalejad on omandanud erinevad instrumendid ja meetodid suhtlemaks ja töötamaks noortega.
  • 25 osalejat omandasid noorte liidri kompetentsi
  • formuleerimise ettekujutuste noorte liidrite tähtsusest noorte vahetuse projektides proktis osalejatel.

projekti finantseeris programm erasmus+

Rohkem pilte saate vaadata järgneva lingi kaudu.