PIIRIDETA

Projekti viidi läbi 2018 aastal tänu Erasamus+ finantsilisele toetusele.

Meie peamiseks eesmärgiks oli inspireerida noori sotsiaalsetest majadest olla aktiivsemad Euroopa Liidu kodanikud. Me arendasime noorte aktiivset kodanikupositsiooni läbi erinevate projekti ürituste, mis hõlmavad endas tänavakunsti ja aktiivset ning tervislikku eluviisi. Projekt oli kujundatud noortele 12 kuni 23 eluaastani Narva ja Riia linnadest. Osalejaid oli kaasatud kõikidesse projekti üritustesse. Iga kuu oli korraldatud noorte kooliõpilaste jaoks erinevaid üritusi. Suuremas osas kasutasime mitteformaalseid õppemeetodeid, nagu seminare, treeninguid, meisterklasse ja diskusioone. Projekti üritused olid tänapäevased ning populaarsed noorte seas. Samuti tekkisid mõned ekstrimaalsed situatsioonid, kui meil oli vaja kiiresti võtta vastu otsuseid gruppides, mis aitas neid elus edasi minna. Kõikides üritustes olid kaasatud kohalikku omavalitsuse töötajad, kes said näha kõiki situatsioone ja noorte vajadusi linnas. Osalejad said teada, millest erineb passiivne osalus aktiivsest osalusest, kuidas võetakse vastu otsuseid, milliseid projekte finantseeritakse ning milline on noorsootöötajate roll. Noored tundsid end palju huvitatuna avalikust elust ning meelestasid end positiivselt edasise korporatsiooni suhtes. Linna sotsiaalne elu areneb tänu projekti tegevustele, mis mõjutab positiivselt mõjutab kohalikku ühiskonda. Rääkides sõpradele projektist, said osalejad mõjutada teisi noori inimesi, selleks et realiseerida ka teisi projekte.

Lisaks projektile: