PIIRIDETA (juuni 2015)

Projektist „Piirideta“, mis toimus 2015 aasta juunikuus võttis osa 12 eestikeelt kõnelevat ja 12 venekeelt kõnelevat noort Narva linnast. Peamiseks kohtumise teemaks oli tuua esile eesti-ja venekeelt kõnelevate noortevahelised kommunikatsiooni probleemid Narva linnas ning lahendada need foorum teatri meetodi abiga, mõeldes koos ning töötades meeskonnas. Sellega saame lõhkuda kultuurilised ja natsionaalsed stereotüübid ning erinevused, tõstatada tolerantsi ning noorte teadlikkust.

Kohtumise käigus filmisid osalejad videoklippe (üks nendest on üles laetud allpool) etteantud teemal, mis puudutab suhteid erinevate etniliste gruppide vahel. Foorum teater võimaldas tuua esile probleeme ning leida neile lahendused. Osalejad jagasid oma probleeme, murekohti ning vajadusi, mis on seotud eesti-ja venekeelt kõnelevate noorte kommunikatsioonidega.