ÕEnergeticNation

Pprojekt kestis aastast 2019-2020 

Projekti eesmärk- 12 kuu vältel tõstatada noorte inimeste, organisatsioonide ja inimeste, kes töötavad noortega, teadlikust füüsilise aktiivsuse vajaduse kohta. Projektist võttis osa umbes 200 noort inimest, vanuses 13 kuni 20. Projekti oli kaasatud osalejad goegraafiliste, finantsiliste ja füüsiliste vajadustega. sellega me õpetasime neid töötama koos ning toetasime neid tegelemaks spordiga igapäevaselt. Samuti suurt tähelepanu oli osutatud mitteformaalsetele haridusmeetoditele, näitkes toitumine, uni, aju areng.

Veel üheks projekti eesmärgiks- parendada spordiehitistele juurdepääsu võimalusi, näiteks treeningsaalidele, veekeskustele noortele kelle on geograafilised ja materjaalised vajadused.

Projekti käigus suutsime populariseerida neid spordialaasid, mis on kõige levinumad ja kättesaadavamad meie regioonis ning samuti tõstatada, füüsilise koormuse vajadust tervise, elu ja ensearengu heaoluks, teadlikkust. me suutsime näidata eeskuju ning positiivselt mõjutada enesearengut, ettevõtlikus oskuste arengut, ühiskonna ja eriti noorte põlvkonna arengut.

Suureks projekti väljundiks oli see, et noored meie linnas hakkasid iseseisvalt korraldama kohtumisi ja üritusi, mis on seotud füüsilise aktiivsusega.

Projekt oli elluviidud „euroopa solidaarsuskorpuse“ programmi  finantsilisel toetusel

Fotod ja videod asuvad grupis: https://vk.com/oensport