Õ.E.START

Perioodil alates 21 kuni 26 märtsini oli Narva linnas Õpilasesinduste Nõukogu poolt korraldatud Õ.E.Start projekt ja Ida-Virumaa õpilasesinduste kokkutulek, kust võtsid osa 12 venekeelt kõnelevat ja 12 eestikeelt kõnelevat õpilast Ida-Virumaa linnadest. Peamiseks eesmärgiks oli luua areng ja koostöö Ida-Virumaa eesti-ja venekeelsete koolide vahel ning arendada õpilaste kommunikatsioon nende koolide ja gümnaasiumide administratsioonidega.

Kohtumise käigus vahetasid õpilased oma kogemusi töös õpilasesinduses, arutasid probleeme, millega nad puutuvad kokku oma töös, seadsid tulevikuks eesmärke ning õppisid kirjutama projekte Erasmus + programmi. Projektist võtsid osa Haridus-ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juht Irene Käosaar. Tänu Irenele tutvusid osalejad seadustega, Õpilasesinduste nõuete ja ülesannetega üldharidussüsteemis.

Noored koos Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja Aljona Galazaniga arutasid programmi plusse ja miinuseid, läbi mille saavad õpilased läbi praktikat kodanikeühendustes. See inspireeris noori olema rohkem aktiivseteks kodanikeks ning panustama ühiskonna arengusse. Projekti realiseerimist finantseeris Haridus-ja Teadusministeerium Hasartmängufondist, Eesti Noortekeskuste Liidu ning Archimedes Noorteagentuuri Sihtasutuse poolt.

http://tema.ee/2016/03/31/v-narve-proshel-slet-uchenicheskih-predstavitelstv-ida-virumaa 

http://www.stena.ee/blog/v-narve-razvivali-sotrudnichestvo-mezhdu-russkimi-i-estonskimi-shkolami