MTÜ ÕPILASESINDUSTE NÕUKOGU

Uus noorte ettevõtlikkuse projekt sai alguse.

Projekti perioodiks on oktoober 2020 kuni detsember 2021.

Projekti peamine eesmärk- äratada noorte seas ida-virumaa regiooni suhtes huvi ettevõtluse arengu suhtes. Selleks on projekti raames korraldatud erinevad treeningud, meisterklassid, kohutmised ettevõtjatega, erinevad ekskursioonid ning tingimused uute projektide ja start-up’ide loomiseks. projekti vajalikus seisneb selles, et noortele luuakse keskkond selleks, et nad saaksid luua oma endi töökohti. Projekti peamine teema- noorte panus ida-virumaa arengusse. antud projekt annab noortele võimaluse saada teada oma võimalustest ning võimalustest realiseerimaks oma ideid läbi ettevõtlikuse.

Projekti peamised ülesanded:

  • ida-virumaa noortele ettevõtlikuse õpetamine. ettevõtjad-mentorid, õpetajad peavad loenguid tööst firmades. mis tähendab olla liider, kuidas olla liider.
  • teistest eesti regioonidest noorte kaasamine seminaridele, meisterklassidele, treengingutele ida-virumaale. meisterklassid,  treeningud ja grupitööd toovad mentorid ja osalejda üksteisele lähemale. igaüks saab enda jaoks teada midagi uut. näiteks suhtlemine, avalik esinemine, eluloo kirjelduse esitamine, ettevõtlikus, äri organiseerimine ida-virumaal.
  • vähendada noorte, vanuses 18-27, inimeste ida-virumaalt väljarännet, tutvustades neile ettevõtlikust
  • äratada noortes inimestes huvi ida-virumaa regiooni arendamise suhtes.

projekti tegevusi toetab riiklik programm„regionaalarengu toetuseks“

jälgige informatsiooni ürituste kohta organisatsiooni sotsiaalvõrgustike kontodel.