LAHKUDA VÕI JÄÄDA

Seminar noortele vanuses 17-26 aastat „ Kas Narva linnas on elu? Jääda või lahkuda? Üritust toetas Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi toetusel „ Tegevused integratsiooni toetamiseks Eesti ühiskonnas“