KUISUVABAD NOORED

projekt oli suunatud kiusamisprobleemi lahendamiseks koolides ning probleem sai lahendatud läbi mitteformaalsete õppemeetodite. projekt suurim eesmärk oli vähendada kiusamist narva koolide viiendate ja kuuendate klasside seas. enamgi veel, õpilastel oli võimalus mõista erinevaid kiusamisvorme, saada aru miks nad tekivad, ning saada aru põhimeetoditest mida kasutatakse kiusamise vähendamiseks klassides. samal ajal töötas meie projektigrupp ka koolide administratsioonidega selleks, et eeskätt tähelepanu oleks osutatud ka õpetajatele, noorsootöötajatele ja sotsiaaltöötajatele, et nemad oskaksid tulevikus ennetada kiusamist koolides.

Meie projekt oli suunatud tööle eelkõige viiendate ja kuuendate klassidega, kuna just antud vanusegrupp asub suures riskigrupis. lapsed muutuvad aina vanematest ning õpetajatest iseseisvamaks ning muutuvad rohkem sõltuvamaks oma ümbruskonnast (sõbrad, klassikaaslased). projekti tegevusi viidi läbi aastal 2019-2020. Iga kuu viisime läbi aktiivset tööd noortega kasutades metoodikat “noorelt noorele”. peale selle viisime projekti raames läbi uuringut, selleks et teadvustada kuidas satuvad noored kiusamisohvriteks ning kui suures koguses selliseid noori on. Samuti oli projekti, partnerite näöl, kaasatud erinevad ametid (linnavalitsus, lastekaitseliit ja noorsoopolitsei) mis võimaldas kvaliteetselt ja efektiivset teostada koostööd noorte solidaarsus probleemi lahendamisel.

projekt andis suure tõuke arendamaks kõrgel tasemel mobiilset noorsootööd ning arendada noorsootööd mitte ainult sotsiaalvõrgustikes kuid ka tänavatel.

Projekt oli elluviidud „euroopa solidaarsuskorpuse“ programmi  finantsilisel toetusel