DON’T TWEET TRY TO COMMUNICATE

Õpilasesinduste Nõukogu korraldas järjekordselt rahvusvahelise projekti ‘Don`t tweet, try to communicate” Erasmus + programmi toetusel. Projektist võtsid osa noored Eest, Läti, Leedu, Ukraina ja Armeenia riikidest. Kogu projekti tegevusi viidi läbi Narva linnas ning peamiseks eesmärgiks oli analüüsida koos noortega interneti keskkonda.

10 päeva jooksul omandasid projekti osalejad teadmised interneti turvalisuse, sotsiaalvõrgustikke ning nende plusside ja miinuste kohta. Palju ülesandeid moodustasid praktilised tegevused, kuna osalejatel oli endil võimalik gruppides viia läbi uuringuid, küsitlusi filmida erinevaid videoklippe ning läheneda loominguliselt info  töötlemisse. Vahetuse raames olid paljud korraldatavad ülesanded ootamatud, ajaliselt piiratud, selleks et igaüks saaks kontrollida ennast, kogeda erinevaid rolle ning näha kuidas efektiivselt töötada meeskonnas. Iga väike kogemus igas mängus oli kasulik, kuna lõpus oli alati tagasiside, kus igaüks sai analüüsida ennast ning avaldada oma mõtteid.

Üheks kõige huvitavamaks projekti osaks olid kultuuri õhtud, kus iga riigi delegaadid said esindada oma riiki ja kultuuri. Osalejad rääkisid oma traditsioonidest, lauldi laule ning kostitati oma traditsiooniliste toitudega. Kultuuri õhtutest võtsid osa isegi tavakodanikud.

Oma kogemusi jagas osaleja Ukrainast Viktoria Onikienko: „ See oli minu esimeseks rahvusvaheliseks noortevahetuseks. Ma avastasin enda jaoks täiesti uue teadmiste omandamise võimaluse. Iga projekti päev avas minu jaoks midagi uut, andis teistsuguse nägemuse tavalistele asjadele ning sundis seadma ja lahendama erinevaid probleeme. Kõik ülalmainitud andis tugeva ja suure motivatsiooni töötada enda kallal ning arendada ennast“. 

Пресса: http://www.seti.ee/modules/AMS/article.php?storyid=10542